Bảo hiểm nhà ở

  • Chưa trả tiền (Bán hàng) 1800-208-8787
  • Đã thanh toán (Dịch vụ) 1800-208-8787 Chỉ sử dụng Số đã đăng ký *

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân


  • Là ngôi nhà hoặc căn hộ đã hoàn thiện, sẵn sàng để sử dụng để ở và/ hoặc kinh doanh.
  • Được xây bằng bê tông, gạch và/ hoặc đá.
  • Có mái bằng bê tông, ngói, đá phiến, các tấm hoặc bản kim loại được chế tạo hoàn toàn từ các chất khoáng không cháy.
  • Người được bảo hiểm là chủ sở hữu, người thuê, người được giao quản lý, trông coi, sử dụng ngôi nhà.
Loại nhà
Bạn là:
Tuổi thọ ngôi nhà
Tỉnh/thành phố
Quận/huyện
Địa chỉ chi tiết