Điền Đúng và Đủ Thông Tin Để Nhận Được Giá Tốt Nhất !
Bảo vệ
1 triệu
Họ Tên Họ Tên
Điện Thoại Điện Thoại
Bạn có bảo hiểm y tế ? Bạn có
Bảo hiểm y tế ?
Email Email

(tự chọn)

Thu nhập hang năm
City
Loại nghề nghiệp
Làm ơn đợi. Chúng tôi đang tiến hành...
Kích vào "so sánh", bạn đã đồng ý các điều khoản Bảo mật của chúng tôi
Q:

Bạn phải đóng phí bảo hiểm bao nhiêu một tháng?

Ans:

Đây là một vài nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới phí bảo hiểmtype of life insurance policy you choose, the coverage amount you are looking for and several other factors, such as your age, overall health, gender, occupation and the results of the pre-medical tests (if any).

 

Q:

Bạn cần bảo vệ bao nhiêu?

Ans:

Bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào một số yếu tố, cụ thể là thu nhập hàng năm của bạn, số lượng người phụ thuộc, số nợ hoặc số dư trên thế chấp, v.v.

Tuy nhiên, dưới đây là một phương pháp đơn giản:

Số tiền bảo hiểm nhân thọ = Tiền lương hàng năm X (số năm còn lại để đứa trẻ nhỏ nhất đủ 21 tuổi) + Số dư thế chấp và nợ phải trả + Chi phí mai táng.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ước tính của bảo hiểm nhân thọ bạn cần.

Câu hỏi:

bạn được bảo vệ 500 triệu có đủ không?

Trả lời:

Lựa chọn tốt nhất để tính toán số tiền bảo hiểm cho bạn tuân theo quy luật ngón tay cái tức là ‘ gấp 10 đến 20 lần’thu nhập hàng năm của bạn’. Chính vì vậy, 500 triệu có đủ hay không tuỳ thuộc vào thu nhập hàng năm của bạn.

Câu hỏi:

Có thể vay bao nhiêu tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Bạn đang có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như bảo hiểm trọn đời hoặc bảo hiểm hỗn hợp với phí đóng tối thiểu đã được 3 năm. Lượng tiền vay tối đa phụ thuộc vào giá trị hoàn lại và giá trị hợp đồng. Lượng tiền có thể vay lên đến 80-90% giá trị hoàn lại của hợp đồng . Một số công ty bảo hiểm xem xét bằng 50% tổng số tiền phí đã đóng .

Câu hỏi:

Tuổi lớn nhất có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Về mặt kỹ thuật, độ tuổi tối đa tham gia bảo hiểm nhân thọ ’ được đặt ra bởi công ty bảo hiểm. Tuy nhiện, thông thường, độ tuổi tối đa được đưa ra bởi công ty bảo hiểm nhân thọ là từ 60 đến 70 tuổi.

Câu hỏi:

Tổng quyền lợi trung bình nhận được là bao nhiêu?

Trả lời:

Tổng quyền lợi chi trả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức phí đóng’ tuổi, giới tính, loại nghề nghiệp, vv.

Câu hỏi:

Ai là Người có thể yêu cầu bồi thường sau khi Người được bảo hiểm chết?

Trả lời:

Người thụ hưởng hoặc người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm có thể yêu cầu bồi thường sau khi Người được bảo hiểm chết.

Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ có được rút tiền trước khi chết không?

Ans:

Có.
Giá trị hoàn lại phụ thuộc vào quy định của hợp đồng’số năm đóng phí’số năm còn lại của hợp đồng – lãi suất hợp đồng.

Câu hỏi:

Bạn luôn nhận được số tiền bồi thường khi Người được bảo hiểm chết?

Trả lời:

Không. Nếu Người được bảo hiểm tự tử trong vòng 12 tháng từ khi tham gia bảo hiểm. Nếu Người thụ hưởng ’ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm cho đến ngày gần nhất & trừ đi các chi phí quản lý hợp đồng và chi phí y tế nếu có.

Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế không?

Trả lời:

Khi Người được bảo hiểm chết số tiền nhận được của Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế.

Câu hỏi:

Quy tắc ngón tay cái trong bảo hiểm là gì?

Trả lời:

Quy luật ngón tay cái là số tiền bảo hiểm thông thường bằng’10 lần thu nhập hàng năm. Tuy nhiên, quy tắc này không phải luôn luôn chính xác.

Câu hỏi:

Các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Các sản phẩm nhân thọ phổ biến tại Việt Nam gồm:

1. Sản phẩm tử kỳ

2. Sản phẩm trọn đời

3. Sản phẩm hỗn hợp

4. Sản phẩm liên kết đầu tư

5. Sản phẩm tín dụng

6. Sản phẩm giáo dục

7. Niên kim cố định

Câu hỏi:

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trả Lời:

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là lượng tiền công ty bảo hiểm trả lại cho Người tham gia bảo hiểm, trong trường hợp Người tham gia bảo hiểm huỷ hợp đồng giữa chừng. Trong trường hợp nhận được tiền, hợp đồng phải có giá trị hoàn lại. Giá trị hoàn lại thông thường có trong các hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp và trọn đời.

Câu hỏi:

Hợp đồng tự động đóng phí là gì?

Trả Lời:

Trong trường hợp Người tham gia bảo hiểm chậm đóng phí và hợp đồng hết hiệu lực, hợp đồng bảo hiểm sẽ chuyển sang tình trạng tự động đóng phí khi có giá trị hoàn lại. Số tiền bảo hiểm mới sẽ giảm dần theo quy định của hợp đồng.

Câu hỏi:

Bạn có thể lấy lại tiền nếu huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt đầu có giá trị hoàn lại là lượng tiền Người tham gia có thể nhận được nếu huỷ bỏ hợp đồng trước hạn.

Câu hỏi:

Bạn có thể nhận lại phí đóng ở cuối hợp đồng bảo hiểm Tử Kỳ?

Trả Lời:

Nếu bạn tham gia sản phẩm cơ bản, bạn sẽ không nhận lại được phí ở cuối hợp đồng. Tuy nhiên, bạn có thể nhận lại phí nếu tham gia sản phẩm tử kỳ có hoàn lại phí đóng

Câu hỏi:

Tôi có thể chuyển đổi từ bảo hiểm tử kỳ sang bảo hiểm trọn đời không?

Trả Lời:

Bạnc có thể chuyển đổi sang bảo hiểm trọn đời nếu bạn muốn với mức phí đóng thêm tuỳ thuộc vào mỗi công ty.

Câu hỏi:

Tôi có thể bán lại hợp đồng bảo hiểm tử kỳ?

Trả Lời:

Không, bạn không thể bán lại hợp đồng bảo hiểm tử kỳ.

Câu hỏi:

Đại lý bảo hiểm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ mỗi hợp đồng bảo hiểm?

Trả Lời:

Các đại lý bảo hiểm được nhận hoa hồng tối đa theo quy định của Bộ Tài Chính từ phía các công ty bảo hiểm. Trong khi đó mua online không có chi phí hoa hồng.

Tip - Mua online là một quyết định tốt hơn.

Câu hỏi:

Đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm có khác nhau hay không?

Trả Lời:

Có một sự khác nhau một chút giữa đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

Một đại lý bảo hiểm làm việc cho một công ty bảo hiểm và thực hiện kế hoạch theo công ty bảo hiểm. Họ là trung gian bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và Người mua bảo hiểm.

Một môi giới bảo hiểm, mặt khác lại làm việc độc lập. Họ đại diện cho các công ty bảo hiểm và bán rất nhiều loại sản phẩm bảo hiểm của nhiều công ty khác nhau.

Câu hỏi:

Dịch vụ giải quyết bồi thường TPA trong bảo hiểm là gì?

Trả Lời:

Là công ty độc lập giải quyết bồi thường theo tiêu chuẩn của Công ty bảo hiểm, thay mặt Công ty bảo hiểm giao dịch với khách hàng về bồi thường.

Câu hỏi:

Có cần thiết mua cả 2 sản phẩm là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo không?

Trả Lời:

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ khi bị tử vong và nhận quyền lợi cuối hợp đồng, bệnh hiểm nghèo thì bảo vệ khi bạn bị chẩn đoán mắc phải bệnh hiểm nghèo. Được bảo vệ bởi cả 2 hợp đồng là tốt hơn.

Câu hỏi:

Các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống là gì?

Trả Lời:

Bảo hiểm nhân thọ có thể chia thành 4 giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Bao gồm:

Chưa cần bảo hiểm (Giai đoạn nhỏ tuổi): Khi ít trách nhiệm và được che chở bởi những người lớn hơn.

Bảo hiểm tối thiểu (Giai đoạn thành niên): Đây là tuổi mà khi mới hoàn thành chương trình học tập và bắt đầu sự nghiệp.

Cần thiết bảo hiểm (Giai đoạn trung niên): Ở độ tuổi này, hầu hết chúng ta đều có nhiều mối lo cho cuộc sống. Đó là các khoản nợ như mua nhà, mua xe...

Muốn tham gia bảo hiểm (Giai đoạn cao tuổi): Đây là giai đoạn ngừng kiếm thu nhập và bắt đầu vào giai đoạn dưỡng già. Hầu hết mọi người đều muốn được bảo vệ.

Câu hỏi:

Những việc nên làm và không nên làm khi tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bạn nên và không nên làm những việc sau:

Nên làm:

1. Trước khi mua một sản phẩm nào, nên phân tích những gì bạn cần

2. Tìm kiếm lời khuyên từ người khác. Nếu mua online thì nên so sánh các kế hoạch.

3. Hỏi nhiều nhất có thể về sản phẩm để tránh những ghi ngờ và chưa hiểu hết về sản phẩm muốn mua.

4. Điền thông tin vào bảng yêu cầu một cách cẩn thận.

5. Đảm bảo các thông tin là chính xác.

6. Giữ lại một bản copy các thông tin mà bạn đã điền vào form trước khi ký hợp đồng tham gia bảo hiểm.

Không nên làm:

1. Đừng để trống không điền vào bất cứ form nào trong đơn yêu cầu.

2. Đừng để bất cứ người nào khác điền hộ bạn trong các form yêu cầu bảo hiểm.

3. Đừng khai báo các thông tin không rõ ràng làm khó hiểu cho các công ty bảo hiểm.

4. Đừng đóng chậm hoặc không trả phí bảo hiểm đến hạn.

Câu hỏi:

Làm Sao để Khôi Phục Hợp Đồng Bảo Hiểm?

Trả Lời:

Để hợp đồng bảo hiểm diễn ra liên tục, bạn phải đóng phí bảo hiểm đúng hạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn quên đóng phí và hợp đồng hết hiệu lực. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thực hiện các bước sau:

  • Khôi phục: Chuẩn bị và nộp hồ sơ yêu cầu khôi phục hợp đồng.
  • Khai báo tình trạng sức khoẻ: Bạn cần chứng minh tình trạng sức khoẻ trong thời gian mất hiệu lực cho đến thời gian muốn khôi phục cho công ty bảo hiểm.
  • Trả phí bảo hiểm: Bước cuối cùng là tiếp tục đóng phí. Công ty bảo hiểm sẽ thu thêm phí bổ sung khi muốn khôi phục hợp đồng.
Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm chung (bảo hiểm phi nhân thọ) có khác nhau không?

Trả Lời:

Có, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm chung là khác nhau. Bảo hiểm chung không bảo vệ sinh mạng con người còn bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ trong trường hợp chết. Bảo hiểm chung thường dùng cho tài sản như: bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm nhà.

Câu hỏi:

Người thụ hưởng dự phòng là ai??

Trả Lời:

Người thụ hưởng dự phòng là Người sẽ được nhận mọi quyền lợi khi Người được bảo hiểm chết và dựa vào luật thừa kế. Nếu có Người thụ hưởng chính hơn thì Người thụ hưởng dự phòng sẽ không nhận được gì.

Câu hỏi:

Quyền lợi mở rộng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trả Lời:

Quyền lợi mở rộng là quyền lợi bổ sung thêm cho quyền lợi chính. Bạn có thể mua kèm quyền lợi mở rộng nếu có đi kèm với sản phẩm chính.

Câu hỏi:

Nếu tham gia bảo hiểm Tử Kỳ mà Người được bảo hiểm chết bên ngoài Việt Nam thì có được chi trả không?

Trả Lời:

Có, bảo hiểm Tử Kỳ bảo vệ Người được bảo hiểm ngay cả khi Người được bảo hiểm chết bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, Người tham gia bảo hiểm cần thông báo cho công ty bảo hiểm khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Câu hỏi:

Bảo hiểm tử kỳ có chi trả khi Người được bảo hiểm chết tự nhiên?

Trả Lời:

Có, bảo hiểm tử kỳ sẽ chi trả khi Người được bảo hiểm chết tự nhiên. Bao gồm tất cả các trường hợp chết tự nhiên hay do ốm đau bệnh tật thì Người thụ hưởng đều nhận được chi trả như cam kết.

Câu hỏi:

Tôi có thể mua nhiều hợp đồng tử kỳ?

Trả Lời:

Có, bạn có thể mua nhiều hợp đồng bảo hiểm tử kỳ từ các công ty bảo hiểm khác nhau. Khi Người được bảo hiểm chết, các công ty sẽ chi trả theo hợp đồng của từng công ty.

Câu hỏi:

Tôi có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho bố mẹ tôi không?

Trả Lời:

Có, bạn có thể mua bảo hiểm cho bố mẹ bạn. Nó cũng giống như khi mua bảo hiểm nhân thọ cho bạn. Tuy nhiên, bạn phải đề xuất các quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm có nghĩa là bạn phải chứng minh bạn đang phụ thuộc tài chính vào bố mẹ và khi bố mẹ qua đời bạn sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm. Đây là yêu cầu để tránh những trường hợp mua bảo hiểm và mong muốn những người thân qua đời sớm.

Câu hỏi:

Khi nào nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Không thể kết luận được tuổi nào mua bảo hiểm là tốt nhất. Tuy nhiên theo kỹ thuật, những người càng trẻ thì mua bảo hiểm càng có lợi hơn. Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm gia tăng giá trị. Nó có nghĩa là qua mỗi năm giá trị của hợp đồng sẽ càng tăng thêm. 

Câu hỏi:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cơ bản nhất là gì?

Trả Lời:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cơ bản nhất là hợp đồng ký kết giữa công ty bảo hiểm và Người tham gia bảo hiểm. Trong đó Người tham gia bảo hiểm đóng phí và sẽ nhận được số tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Câu hỏi:

Tại sao bảo hiểm trọn đời không phải là một lựa chọn hay?

Trả Lời:

Bảo hiểm trọn đời là một loại bảo hiểm vĩnh viễn, có thể được duy trì khi Người tham gia bảo hiểm muốn. Dĩ nhiên Người tham gia bảo hiểm phải đóng nhiều phí hơn. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm trọn đời không phải là ý kiến hay đối với những người mong kế hoạch ngắn hạn.

Câu hỏi:

Tôi có thể mua bảo hiểm nhân thọ tối đa là bao nhiêu tiền?

Trả Lời:

Mỗi công ty bảo hiểm có một giới hạn số tiền bảo hiểm của Người tham gia tuỳ thuộc vào tuổi, tình trạng sức khoẻ, nghề nghiệp.

Câu hỏi:

Ai sẽ là Người nhận được tiền từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Người thụ hưởng sẽ là Người nhận được số tiền chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra với Người được bảo hiểm.

Câu hỏi:

Bao lâu sẽ nhận được tiền sau khi Người được bảo hiểm chết?

Trả Lời:

Sau khi hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm, số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả trong từ 10 đến 14 ngày. Trong hầu hết các trường hợp số tiền bảo hiểm không chi trả quá 30 đến 60 ngày.

Câu hỏi:

Khi kết thúc thời hạn hiệu lực sản phẩm tử kỳ sẽ nhận được gì?

Trả Lời:

Không nhận lại được khoản phí đã đóng vì đó là số tiền dùng để bảo vệ các năm đã qua của hợp đồng.

Câu hỏi:

Tôi có thể rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Nó tuỳ thuộc vào từng loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.ví dụ như sản phẩm tử kỳ bạn không thể rút, sản phẩm trọn đời hay hỗn hợp bạn có thể vay trên giá trị hoàn lại của hợp đồng.

Câu hỏi:

Điều gì xảy ra khi chủ hợp đồng bảo hiểm chết?

Trả Lời:

Người thụ hưởng sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi bảo hiểm . 

Câu hỏi:

Nếu tôi sống đến khi kết thúc hợp đồng thì có nhận được gì không?

Trả Lời:

Nó sẽ tuỳ thuộc vào hợp đồng bảo hiểm mà bạn tham gia. Các hợp đồng tử kỳ sẽ không nhận được tiền nhưng một số hợp đồng khác như trọn đời, hỗn hợp bạn sẽ nhận được một khoản tiền theo hợp đồng.

Câu hỏi:

Điều gì xảy ra nếu không có Người thụ hưởng?

Trả Lời:

Khi người tham gia bảo hiểm chết mà không có Người thụ hưởng thì luật thừa kế sẽ có hiệu lực và do phán quyết của toà án.

Câu hỏi:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường bảo vệ đến năm bao nhiêu tuổi?

Trả Lời:

Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tới 95-100 tuổi.

Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ có chi trả chi phí mai táng không?

Trả Lời:

Phụ thuộc vào một số điều khoản hợp đồng và thông thường là có chi trả chi phí mai táng

Câu hỏi:

Thông thường bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ bảo hiểm nhân thọ?

Trả Lời:

Giả sử thu nhập hiện tại của bạn là 100 triệu/năm. Bạn có thể nhận được 1 tỷ nếu mua số tiền bảo hiểm theo quy tắc ngón tay cái gấp 10 lần thu nhập hàng năm.

Câu hỏi:

Bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trọn đời cái nào tốt hơn?

Trả Lời:

Để có thể quyết định cái nào tốt hơn phụ thuộc vào tình trạng của Người tham gia bảo hiểm.

Ví dụ, bảo hiểm tử kỳ là phù hợp cho Người chưa lập gia đình, bảo hiểm trọn đời tốt hơn cho người đã lập gia đình.

Câu hỏi:

Tôi có thể mua bảo hiểm nhân thọ khi đang mắc bệnh nan y?

Trả Lời:

Nếu bạn đang bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, bạn không thể mua bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, bạn có thể mua bảo hiểm tai nạn cá nhân và sẽ được chi trả nếu chết do tai nạn.

Câu hỏi:

Thông thường khi nào hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực?

Trả Lời:

Thông thường sẽ mất khoảng từ 4 đến 6 tuần nếu bạn đã vượt qua được kiểm tra y tế với các hợp đồng bắt buộc kiểm tra y tế. Tuy nhiên hợp đồng có thể có hiệu lực sau 24 h nếu không phải kiểm tra y tế.

Câu hỏi:

Điều gì xảy ra nếu bạn ngừng đóng phí bảo hiểm?

Trả Lời:

Nếu bạn không tiếp tục đóng phí hợp đồng sẽ vào thời gian gia hạn. Thông thường sau một khoảng thời gian 2 năm hợp đồng sẽ mất hiệu lực hoàn toàn và bạn sẽ không được khôi phục hợp đồng.

Câu hỏi:

Điều gì xảy ra nếu Người thụ hưởng chết trước bạn?

Trả Lời:

Nếu bạn có 2 người thụ hưởng thì một người chết người còn lại sẽ được nhận. Nếu 2 người đều chết thì Người thụ hưởng tiếp theo sẽ được thay thế.

Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm hưu trí không?

Trả Lời:

Có , nếu vợ/chồng mất thu nhập thì bảo hiểm nhân thọ sẽ bù đắp thu nhập đó.

Câu hỏi:

Có thời gian gia hạn đóng phí không?

Trả Lời:

Có. Thông thường công ty bảo hiểm sẽ gia hạn 15 đến 30 ngày khi Người tham gia bảo hiểm quên đóng phí.

Câu hỏi:

Bảo hiểm nhân thọ là chỉ chi trả một lần?

Trả Lời:

Không nhất thiết là luôn chi trả một lần. Người tham gia bảo hiểm có thể chọn nhiều cách chi trả.

Người thụ hưởng có thể nhận chi trả một lần, nhận chi trả hàng năm, chi trả một lần + trợ cấp...

Câu hỏi:

Tôi có thể đóng phí bảo hiểm nhân thọ thấp hơn được không?

Trả Lời:

Hầu hết các công ty bảo hiểm đều có quyền chọn cho phép Người tham gia đóng phí thấp hơn tuỳ vào từng sản phẩm.

Câu hỏi:

Tôi có thể rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm trọn đời không?

Trả Lời:

Có, bạn có thể rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm trọn đời với một tỷ lệ cho phép không chịu thuế.

Nếu bạn muốn rút thêm sẽ phải chịu thuế thu nhập.

Câu hỏi:

Khi bảo hiểm trọn đời hết hạn, bạn sẽ nhận được gì?

Trả Lời:

Thông thường, khi người được bảo hiểm chết trong thời hạn bảo hiểm, người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm sống đến hết thời hạn bảo hiểm sẽ nhận lại được phí bảo hiểm đã đóng và lãi suất.

Câu hỏi:

Bảo hiểm trọn đời có hết hạn không?

Trả Lời:

Có, thông thường hợp đồng trọn đời hết hạn khi Người được bảo hiểm từ 85 đến 100 tuổi.

Tin Tức

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Xếp hạng trung bình / 5 ( reviews)
Bảo Hiểm Tử Kỳ

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Các công ty bảo hiểm uy tín và thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Công ty cổ phần Best Life Liên hệ | Hỗ trợ bồi thường | Trụ sở chính: NV26, Khu biệt thự 203, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Các thông tin yêu cầu bảo hiểm sẽ được gửi về các công ty bảo hiểm.

Thông tin sản phẩm là xác thực và được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm. Bản quyền của Bihama